מגזין ביטוח ופיננסים, צרכנות, עסקים ולימודים

ביטוח תאונות אישיות- הרפורמה נדחתה לתחילת מאי לבקשתן של חברות הביטוח

נכתב על ידי שי פרץ | 14.04.21

ביטוח תאונות אישיות רפורמה

ביטוח תאונות אישיות עבר רפורמה בתאריך ה-7 בחודש יוני 2020.

הרפורמה הייתה אמורה לצאת לדרך בחודש פברואר 2021, אך רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הודיעה על דחייה של יישום הרפורמה לתחילת חודש מאי. במידה ואתם שוקלים להצטרף לביטוח תאונות אישיות- המשיכו בקריאת הכתבה.

מעוניין בהצעה לביטוח בחינם? מלא את הטופס:

רפורמת ביטוח תאונות אישיות

לאחר שנים ארוכות בהן ביטוח תאונות אישיות נשאר כמו שהוא- החליטו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבצע רפורמה משמעותית בכדי להגדיר מחדש את תכולת ביטוח התאונות האישיות.

לרפורמה משמעויות רבות בכל הנוגע לכיסויי הפוליסה, תקופת הזמן שלה ועוד.

למה היה צורך ברפורמה בביטוח תאונות אישיות?

שיווק המוני ואגרסיבי-

בשנים האחרונות שכיחות ביטוח תאונות אישיות עלתה משמעותית.

חברות ביטוח וסוכנויות הביטוח שיווקו את ביטוח תאונות האישיות בצורה משמעותית.

אותן החברות ראו בו כמוצר משמעותי בעל רווחיות רבה עבורן.

ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ראו את התופעה ההולכת וצוברת תאוצה והחליטו לעשות מעשה.

במשרד האוצר ראו שאותו הביטוח נמכר להמונים בצורה אגרסיבית, ולעתים אף בצורה מטעה.

על מנת לפתור את הבעיה שנוצרה, החליטו ברשות שוק ההון לפעול על מנת להבטיח הליך מכירה הוגן לכלל ציבור הצרכנים.

ברשות שוק הון ראו לנגד עיניהם את טובת ציבור המבוטחים- שלעתים אינם בקיאים בסוגי הביטוח השונים.

על פי רשות שוק ההון, ביטוח תאונות אישיות כלל הרבה "אותיות קטנות והחרגות" שהביאו לכך שהרבה תביעות לא שולמו.

כתוצאה מכך, החליטו ברשות שוק ההון להגדיר מחדש מהו מקרה תאונה שיכוסה במסגרת ביטוח תאונות האישיות.

הביטוח יכסה במקרים של מוות, נכות, אשפוז, שברים, כוויות וימי החלמה.

בנוסף על ההגדרה מחדש, הוחלט לבצע שינויים נוספים.

פוליסת הביטוח תצטרך להיות מחודשת על ידי הלקוח אחת לשנתיים.

באופן דומה לכך שאנחנו מחדשים את ביטוח הרכב מדי שנה, כך נחדש את ביטוח תאונות האישיות מדי שנתיים.

על מנת לבדוק האם קיים עבורכם ביטוח תאונות אישיות- תוכלו להיעזר בהר הביטוח.

ביטוח תאונות אישיות- מודעות צרכנית נמוכה

במשרד האוצר ראו שקיימת מודעות צרכנית נמוכה בכל הנוגע לביטוח תאונות אישיות.

כלומר, אחוז בלתי סביר מן המבוטחים אינם מבינים כמצופה מה כוללת הפוליסה שברשותם.

המודעות הצרכנית הנמוכה מיוחסת על ידם להליך המכירה הכושל שהיה נפוץ בקרב חברות הביטוח.

 

מנגנון בקרה פנימי לאופן הצירוף לביטוח

משרד האוצר מגדיר שבמסגרת הרפורמה- כל חברת ביטוח תקים מנגנון בקרה פנימי ברשות סמנכ"ל.

אותו המנגנון אחראי לבדוק מדי חצי שנה את אופן צירוף הלקוחות לביטוח תאונות אישיות.

עליו לוודא שכל התהליכים נעשו בהתאם להוראות של הרפורמה.

בנוסף על כך, חברות הביטוח תידרשנה לפנות למבוטחים קיימים בביטוח תאונות אישיות ולהציע להם לעבור לביטוח החדש- אחרי הרפורמה.

הליך צירוף מיוחד לשנתיים הראשונות

במסגרת הרפורמה מוגדר הליך ההצטרפות לביטוח בשנתיים הראשונות לרפורמה.

על פי הרפורמה, חברות הביטוח יוכלו לצרף לקוחות לביטוח תאונות אישיות רק אם הלקוח נותן את הסכמתו, שלא בתוך שיחת המכירה.

כלומר, לאחר סיום שיחת המכירה עם הלקוח, תידרש חברת הביטוח לשלוח ללקוח מסרון הכולל הסבר על הביטוח. 

במידה והלקוח יקרא את תוכן מסרון ויאשר את הצטרפותו לביטוח, החברה תוכל לצרפו.

דחיית יישום הרפורמה בשלושה חודשים

רפורמת האוצר בביטוחי תאונות אישיות היו אמורים להיכנס לתוקף בחודש פברואר 2021.

אך כשבוע לפני מועד היישום, הודיעו באוצר שהם נעתרו לבקשת חברות הביטוח- להאריך את זמן ההתכוננות ולדחות את מועד היישום בשלושה חודשים.

כלומר, מועד היישום עובר מחודש פברואר לתחילת חודש מאי.

רשות שוק ההון נימקה את הדחייה בכך שהיא תיתן לחברות הביטוח יותר זמן להתכונן מאחר והן חוות קשיים עקב מגפת הקורונה וקשיים נוספים. 

במידה ואתם מבוטחים בביטוח חיים, מומלץ לקרוא על הרפורמה בביטוחי החיים ואיך אפשר בזכותה להוזיל את הפרמיות (השלום החודשי) על הפוליסות בעשרות אחוזים.

מעוניין בהצעה לביטוח בחינם? מלא את הטופס: