חיסכון לכל ילד

כאן תוכלו לבצע השוואת חיסכון לכל ילד. תוכלו להשוות בין ביצועי הקופה שלכם לקופות נוספות. 

צפו בקופות המובילות בביצועים בהתאם לסגמנט הקופה שלכם, הנתונים מעודכנים בהתאם לדיווחים האחרונים ונבדקים על ידי צוות האתר.

 

תוכן עניינים חכם

למעבר מהיר לטבלת ההשוואה הרלוונטית אליך, לחץ על הקופה המתאימה:

חיסכון לילד- דרגת סיכון גבוהה

10 המובילות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
85.34%
85.34%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
83.73%
83.73%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
53.49%
53.49%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
53.17%
53.17%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
52.5%
52.5%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
52.01%
52.01%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
49.44%
49.44%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
45.24%
45.24%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
39.79%
39.79%

חיסכון לילד- דרגת סיכון בינונית

10 המובילות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
34.39%
34.39%
אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
33.85%
33.85%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
29.79%
29.79%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
29.76%
29.76%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
27.91%
27.91%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
26.97%
26.97%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
26.93%
26.93%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
26.3%
26.3%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
14.74%
14.74%

חיסכון לילד- דרגת סיכון נמוכה

10 המובילות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
22.18%
22.18%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
21.47%
21.47%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
18.48%
18.48%
אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
17.22%
17.22%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
16.6%
16.6%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
16.18%
16.18%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
12.79%
12.79%
מור חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11.17%
11.17%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11.16%
11.16%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
10.84%
10.84%

חיסכון לילד- מסלול הלכה יהודית

10 המובילות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אינפיניטי חיסכון לילד – הלכה
65.87%
65.87%
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה
26.47%
26.47%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה
24.14%
24.14%
הראל חיסכון לילד – הלכה
24.08%
24.08%
מור חיסכון לילד – הלכה
23.97%
23.97%
הפניקס חיסכון לילד – הלכה
23.94%
23.94%
מגדל חסכון לילד – הלכה
21.13%
21.13%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה
19.78%
19.78%

חיסכון לילד- כל הקופות

10 המובילות

שם הקופה

5 שנים

3 שנים

מידע

אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
85.34%
85.34%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
83.73%
83.73%
אינפיניטי חיסכון לילד – הלכה
65.87%
65.87%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
53.49%
53.49%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
53.17%
53.17%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
52.5%
52.5%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
52.01%
52.01%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
49.44%
49.44%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
45.24%
45.24%
מור חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
43.88%
43.88%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
39.79%
39.79%
הפניקס חיסכון לילד- שריעה
34.93%
34.93%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
34.39%
34.39%
אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
33.85%
33.85%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
29.79%
29.79%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
29.76%
29.76%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
27.91%
27.91%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
26.97%
26.97%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
26.93%
26.93%
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה
26.47%
26.47%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
26.3%
26.3%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה
24.14%
24.14%
הראל חיסכון לילד – הלכה
24.08%
24.08%
מור חיסכון לילד – הלכה
23.97%
23.97%
הפניקס חיסכון לילד – הלכה
23.94%
23.94%
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
22.18%
22.18%
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
21.47%
21.47%
מגדל חסכון לילד – הלכה
21.13%
21.13%
מור חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
21.12%
21.12%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה
19.78%
19.78%
מור חיסכון לילד – שריעה
18.92%
18.92%
אנליסט מסלולית – קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
18.48%
18.48%
אינפיניטי חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
17.22%
17.22%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
16.6%
16.6%
מגדל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
16.18%
16.18%
סלייס גמל חסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
14.74%
14.74%
הראל חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
12.79%
12.79%
מור חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11.17%
11.17%
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד – מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט
11.16%
11.16%
הפניקס חיסכון לילד – חוסכים המעדיפים סיכון מועט
10.84%
10.84%

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע”י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים בנתונים.

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

קבל ייעוץ מיועץ פנסיוני אובייקטיבי ללא עלות