רונית

הנה התוצאה שלך

מצוין! בהתבסס על הניתוח שלי, נראה שיש לך זכאות להוזלת ביטוח הבריאות

גבוה

זכאות גבוהה